Πολιτική Απορρήτου

Αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Dermalaser Beauty Lounge που εδρεύει στο Παραλίμνι (οδός Κολοκοτρωνη 1, τηλ. 23740780) σέβεται την ιδιωτικότητα των πελατών, των ασθενών και των επισκεπτών της.

Για τον λόγο αυτό λειτουργεί με υπευθυνότητα και αυστηρότητα σύμφωνα με την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει και συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, και με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χορηγούνται στο Dermalaser Beauty Lounge έχει οριστεί η εκάστοτε διευθύντρια του κέντρου. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR) αλλά και την ισχύουσα σχετική κυπριακή νομοθεσία, σας ενημερώνει σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το Dermalaser Beauty Lounge, τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και προστατεύονται, τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο. 

Το Dermalaser Beauty Lounge δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που τα παρέχετε στο κέντρο μας, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε το Dermalaser.com.cy και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το κέντρο μας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, τηρούνται αυστηρά με απόλυτη εχεμύθεια.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ασθενή, πελάτη λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από το Dermalaser Beauty Lounge ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση, ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα οποτεδήποτε προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα:Dermalaser.com.cy προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. 

Τι είναι γενικώς τα προσωπικά δεδομένα;

Απλά προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το e-mail.

Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο site μας κ.α.

Περαιτέρω, ως Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) αντιμετωπίζονται ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει το Dermalaser Beauty Lounge και για ποιον σκοπό; 

To Dermalaser Beauty Lounge συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό και αφού προηγουμένως έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα:

Δεδομένα των πελατών μας
Το κέντρο μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία οι ίδιοι οι πελάτες μας παρέχουν

σχετικά με την υγεία τους.

Τα εν λόγω δεδομένα, ως επί το πλείστον, σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας των πελατών (πχ ιατρικό ιστορικό, στοιχεία φαρμακευτικών αγωγών, γενετικά δεδομένα)

Επιπλέον, προ της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, οι πελάτες που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία, ενημερώνονται σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε θεραπείας αλλά και τις ενδεχόμενες παρενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, κατά πάγια πρακτική του Dermalaser Beauty Lounge, οι πελάτες ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Επί ανηλίκων τέκνων, είναι απαραίτητη η γνώση ή/και συναίνεση του γονέα/ κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα πριν την διενέργεια οποιασδήποτε θεραπείας. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα των πελατών δεν καθίστανται δημοσίως γνωστά, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν ο ίδιος ο πελάτης παράσχει την συγκατάθεσή του ή πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5 της παρούσας και στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού.

Τα δεδομένα των πελατών τηρούνται σε προσωπικό προστατευμένο αρχείο.

Περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο – Cookies

Για την πλοήγησή σας στο Dermalaser Beauty Lounge δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο το κέντρο μας κατά την πλοήγησή σας στο Dermalaser Beauty Lounge και τη συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies).

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie δεν συλλέγει πληροφορίες και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Dermalaser.com.cy τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση της συσκευής σας και γενικά δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονή.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών.

Με την περιήγησή σας στο Dermalaser.com.cy συναινείτε στην επεξεργασία από το Dermalaser Beauty Lounge των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε πάντοτε να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies, ωστόσο ενδεχομένως ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην λειτουργούν πλήρως. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το Facebook Pixel για να παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το Google Analytics καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, ωστόσο η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία.

Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter

Δεν θα σας στείλουμε οποιοδήποτε Newsletter, για το σκοπό διαφήμισης ή προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων μας, εάν δεν επιλέξετε εσείς να κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter μας.

Εάν εγγραφείτε, το Dermalaser Beauty Lounge θα συλλέξει τη διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε το διαφημιστικό υλικό (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail σας ή/και το κινητό σας τηλέφωνο ή/και το όνομα χρήστη λογαριασμού facebook, instagram) και θα σας αποστέλλει ενημερωτικό – διαφημιστικό υλικό αναφορικά με νέες θεραπείες και τυχόν προσφορές.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter μας και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά Newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@dermalaser.com.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Το Dermalaser Beauty Lounge διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική απορρήτου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα της. Μπορεί να στέλνει περιοδικά email προκειμένου να σας υπενθυμίζει τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας πολιτικής, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα αυτή συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.