Κάντε κράτηση

Κάντε διαδικτυακά την κράτηση για το ραντεβού σας.

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που δεν παρουσιαστείτε την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού.
  • H προκαταβολή δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που η θεραπεία ακυρωθεί ή δεν επαναπρογραμματιστεί εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού.
  • H προκαταβολή επιστρέφεται εάν το ραντεβού επαναπρογραμματιστεί ή ακυρωθεί το αργότερο 48 ώρες προηγουμένως.